* indicates required

CAT La Fundació Mies van der Rohe ha actualitzat la seva política de privacitat. Les vostres dades estan incloses i seran tractades a l’empara de les competències/fitxer-LOPD Model amb la finalitat de gestionar la tramesa de butlletins informatius, legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers. Si us plau, confirmi que vol rebre per e-mail: ESP La Fundació Mies van der Rohe ha actualizado su política de privacidad. Sus datos personales estan incorporados y serán tratados en el fichero-LOPD Model, con el fin de gestionar el envío de boletines informativos, legitimado con su consentimiento. Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros. Por favor confirme que quiere recibir por e-mail: ENG The Fundació Mies van der Rohe has updated its privacy policy. Your personal data will be incorporated into Fundació Mies van der Rohe’s Framework Act on Personal Data file entitled Model, for the purposes of managing the transmission of regular information on the Fundació, lawfully allowed through your consent. Unless legally required, your personal details will not be handed over to third parties. Please confirm you want to:

Email Marketing Powered by Mailchimp